Kiinteistöhuolto

Lue lisää kiinteistöhuollosta.

Lomakkeet

Täällä voit tehdä muuttoilmoituksen sähköisesti.

Päivystys

Taloyhtiössä tarvittavat korjauspyynnöt on hyvä aina ensisijaisesti osoittaa kiinteistöhuollolle.

Kiinteistöhuolto J. Rusanen palvelee Varsinais-Suomen talousalueella

Kiinteistöhuolto J. Rusanen on Varsinais-Suomen talousalueella toimiva palveluyritys, joka tuottaa kiinteistöjen omistajille ja toimitilojen käyttäjille luotettavia kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja. Yritys on perustettu vuonna 1999. 

Haasteemme on hyvin hoidettu kiinteistö ja tavoitteemme tyytyväinen asiakas. Vahvuuksiamme ovat palvelun hyvä laatu, osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä joustavuus asiakkaan tarpeiden mukaan. Asiakaskohteissa työt mitoitetaan siten, että ne pystytään myös hoitamaan. Tukenamme on lisäksi paras mahdollinen paikallinen alihankkijaverkosto.

Asiakkainamme ovat mm. taloyhtiöt, liikekiinteistöt, ravintolat, kaupat sekä erilaiset yritykset. Lähes kaikki asiakkaamme ovat pitkäaikaisia sopimusasiakkaita.
 

Ota yhteyttä

Ammattilaiset palveluksessasi

Käytössämme on sähköinen työnohjausjärjestelmä, jolla pystyy reaaliaikaisena seuraamaan töiden kulkua ja johon pystyy liittämään yhtiökohtaisen huoltokirjan.

Koulutamme koko ajan henkilökuntaamme, jotta pystymme vastaamaan kiinteistöjen kunnossapidosta entistä paremmin ja vastaamaan alati muuttuviin haasteisiin. Koko henkilökuntamme on suorittanut työturvallisuuskortin.
 

ISO 9001 -laatusertifikaatti

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy:lle on myönnetty kesäkuussa 2015 ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Tämä on todistus siitä, että työskentelemme asiakkaidemme hyväksi, asiakaslähtöisesti ja järjestelmällisesti. Lisäksi se on tunnustus siitä, että pyrimme jatkuvasti parantamaan palvelumme laatua.

Laatujärjestelmän rakentaminen edellytti mm. kaikkien toimintaprosessien uudelleen tarkastelua sekä niiden yksityiskohtaista kuvaamista ja dokumentointia. Vuosittain tehtävät riippumattoman asiantuntijan auditoinnit tukevat toimintaamme ja pitävät sertifikaatin voimassa jatkossakin.

Toimintamme perusta tulee jatkossakin olemaan asiakkaidemme tarpeet. Muistathan, että tarjontaamme kuuluvat myös ulkoalueiden hoito, kiinteistön tekninen kunnossapito, viherpalvelut ja kuljetuspalvelut.

Ajankohtaista


Kurtturuusuille kyytiä

10/09/2021
Lue lisää

Ulkoalueiden hoitajalle paikka auki!

05/03/2020
Lue lisää

Teknisen huoltomiehen paikka auki!

05/03/2020
Lue lisää

Jätä positiivinen palaute kiinteistöhuollon henkilökunnasta!

Onnistuiko joku asia poikkeuksellisen hyvin? Tervehtikö huoltomies aamulla normaalia pirteämmin? Tällä lomakkeella voit helposti antaa pienet kiitokset sille, kenelle ne kuuluvat.

Jätä meille palautetta
 

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy (1532089-1)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jouni Rusanen
010 836 0700
jouni.rusanen@kiinteistohuoltoturku.fi

Henkilörekisterin nimi

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Kiinteistöhuolto J. Rusanen Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jouni.rusanen@kiinteistohuoltoturku.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna